Talouskurssit
Teksti

Katekaavat

Oppijakso 17 Luku 3 Moduuli 1

Myyntihinta - raaka-ainehinta = kate
Kate-% = kate / myyntihinta x 100
Raaka-aineprosentti = 100 - kate-%
Myyntihinta = raaka-ainehinta (ostohinta) / raaka-aineprosentti x 100

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hinnoittelukerrointa. Tällöin veroton ostohinta kerrotaan kertoimella ja saadaan myyntihinta. Kerroin lasketaan seuraavasti.

1 ÷ raaka-aineprosentti x 100 = hinnoittelukerroin, kun raaka-ainehinta on veroton ja halutaan veroton myyntihinta. 

1 ÷ raaka-aineprosentti x 114 = hinnoittelukerroin, kun raaka-ainehinta on veroton ja halutaan verollinen myyntihinta. 

Myyntihinta - raaka-ainehinta = kate

Esimerkki:

Kahvikupin myyntihinta 1,50 €

Verollinen raaka-ainehinta 0,25 €

Verollinen myyntikate eli katetuotto 1,25 €

Kate-% = kate ÷ myyntihinta x 100

Esimerkki:

Kahvikupin myyntihinta 1,50 €

Verollinen raaka-ainehinta 0,25 €

Verollinen myyntikate eli katetuotto 1,25 €

Kate-% = 1,25 ÷ 1,50 x 100 = 83,3 %

Myyntihinta =
raaka-ainehinta (ostohinta) ÷ raaka-aineprosentti x 100

Esimerkki:

Juhlamenun veroton raaka-ainehinta on 13,20 € ja katetavoite 72 %.  Näin ollen raaka-aineprosentti on 100 - 72 = 28 %.

13,20 ÷ 28 x 100 = 47,14 € veroton myyntihinta

Lisätään alv 47,14 x 1,14 = 53,74 € ja pyöristetään sopivasti 55,00 €

Pen