Talouskurssit
Teksti

Myyntikate

Oppijakso 11 Luku 3 Moduuli 1

Myyntikate on ratkaisevan tärkeä tekijä toimipaikan tuloksen muodostumisessa. Myyntikatteen euromäärä riippuu kahdesta tekijästä: liikevaihdosta eli siitä kuinka kauppa käy ja kateprosentista. Myyntikateprosentti kertoo myyntikatteen osuuden liikevaihdosta. Myyntikatetavoite riippuu tuotteesta ja liikeideasta. 

Asiaa selventää tiivistetty tuloslaskelma

Liikevaihto  100 %

- Ostot tai muuttuvat kulut

= Myyntikate

- Henkilöstökulut

- Muut kiinteät kulut

= Tulos

Myyntikateprosentti lasketaan seuraavasti: myyntikate / liikevaihto x 100

Yksittäisen tuotteen osalta kateprosentti lasketaan jakamalla kate (myyntihinta – ostohinta) myyntihinnalla. Tässä yhteydessä voidaan käyttää verollisia tai verottomia hintoja, kunhan molemmat käytetyt hinnat ovat verotuksellisesti samoja. Annosten kate- ja hinnoittelulaskennassa käytetään usein arvonlisäverottomia hintoja.

Mikäli rahamääräinen myyntikate lasketaan verollisin hinnoin, sitä kutsutaan katetuotoksi.

Pen