Talouskurssit
Teksti

Tuloslaskelman tulkinta

Oppijakso 5 Luku 1 Moduuli 1

Nyt tämä kiinteät ja muuttuvat -asia tuli selväksi. Mutta miten Herkkukahvelilla menee lukujen valossa?

Katsotaan lukuja vuoden alusta, kuukausiluvutkin toki ovat tärkeitä, mutta niissä voi olla herkemmin satunnaisheittelyä. Hyvää on se, että tulos on plussalla, vaikka se on laskenut jyrkästi viime vuodesta.

Yritetään löytää syyt tuloksen heikkenemiseen. Liikevaihto oli 1 351 249 e viime vuonna ja nyt 1 290 167 e. Liikevaihdon pudotus on aina haastava tilanne, ja siihen pitää reagoida ripeästi. Onneksi pudotus ei ole kovin iso.

Entä kate?

Kate-eurot ovat pudonneet aika lailla. Taustalla on toisaalta liikevaihdon pudotus ja toisaalta kateprosentin lasku, viime vuonna kate oli 64,4 % ja nyt 63,0 %. Vanha kate oli jo aika pieni ja pudotus huolestuttaa. Mutta sopiiko, että tarkastellaan katetta kohta ja mennään eteenpäin?

Anna palaa.

Henkilöstökulut ovat nousseet euroissa vajaat 10 000 eli n. 2 %. Tämä vastaa palkankorotuksen vaikutusta. Henkilöstökuluprosentti liikevaihdosta on noussut 35,2 %:sta 37,6 %:iin eli 2,4 %-yksikköä. Se on aika kova muutos, jonka taustalla on liikevaihdon pudotus samalla kun tunnit ovat pysyneet suunnilleen ennallaan.

Joo, olen tehnyt työvuorolistan vanhaan malliin. Pitää kai skarpata jatkossa.

Muissa kuluissa ei ole oleellisia muutoksia. Tilanteen taustalla ovat siis liikevaihdon pudotus, katteen pieni heikkeneminen ja henkilöstökulujen osuuden kasvu. Kaikki muutokset ovat melko pieniä, mutta kaikki huonoon suuntaan, ja kokonaisvaikutus on iso. Havainnollistetaan näitä muutoksia vielä keskimääräisellä eurolla molempina vuosina. Piirretään asiakkaalta saatu liikevaihtoeuro ja katsotaan, mihin se on kulunut ja mitä jäi jäljelle.

Kuvat kertovat karun totuuden ja muutokset tulivat selviksi. Ei kai tässä tarvitse heittää kirvestä kaivoon?

Ei tietenkään, katsotaan näitä osatekijöitä vähän tarkemmin omina paketteinaan.

Pen